משרדי הוועדה יהיו סגורים לרגל השתלמות מיום ב' 31/12/2018 עד יום ה' 03/01/2019

תאריך: 30/12/2018