עותק דווח ועדה למשרד האוצר 1-4-18 עד 30-9-18

תאריך: 11/11/2018