דוח על פעילות הוועדה המקומית בקעת בית הכרם לשנת 2017

תאריך: 24/05/2018